Det er derfor på høje tid, at eksperimentet her sættes i skema! En oversigt over faktorer, der tænkes, at kunne ændres, som bytøsen opnår status som landtøs.

Nu er denne udflytning jo et selvudnævnt eksperiment, der skal se på de fysiske og mentale konsekvenser, af at rykke en bytøs ud i den friske luft. Det er altså nødvendigt, at indsamle og sammenligne data fra før og under forsøgsperioden.

Derfor: har lavet et Excel-ark over mit liv! (erkender, ikke at være videre imponeret, som det står her…)

status udkant

De angivne faktorer, er valgt delvist udfra DS’s statistikker, hvor der ses en forskel mellem København og Guldborgsund, samt udfra egne fordomsfulde tænkte kulturforskelle mellem by og land.  Lad eksperimentet begynde…